За много години!

Дата: 08.01.2012 | Вложил: Е. Петрова

..."Любовта е като сълзата - тръгва от окото, а попада в сърцето." Същото е и с танците - виждаш ги с очите, но когато ги усетиш със сърцето си, те могат да докоснат душите на останалите.
За много години! Много здраве и успех, късмет и берекет:)

Да се вложи нов материал